Informace k chovu - barva bílá a strakoš

Omezení týkající se barev bílá a strakoš:
Protože někteří chovatelé si vynucovali neuvážená krytí, která ohrožovala základní chovatelský cíl Klubu, museli poradci chovu přikročit k následujícímu opatření.

a) Barva bílá: Tuto barvu lze použít do bílé a strakaté; je možné do bílých použít jinou barvu, ale potomci budou nadále zařazeni jen do bílých a strakošů.
b) Barva strakoš: Pouze do strakošů a bílých; je možné použít jinou barvu, ale potomci nadále budou zařazení do strakošů.
Výjimku mohou tvořit psi s rodokmeny ze zahraničí, kteří mohou mít geneticky jinou barvu, než je uvedeno v jejich PP.

V ostatních případech budou poradci chovu a bonitující komise přihlížet k rodokmenům a potřebám chovu.

Schváleno Výborem KCHŠ na schůzi dne 11.01.2014