Zápis ze schůze poradců chovu konané dne 6.1.2018 v Praze

Zápis ze schůze poradců chovu konané dne 6.1. 2018 v Praze

Začátek schůze v 11:30

Přítomní: Lucie Bartušková, Bc. Jaroslava Smištíková, Zuzana Rücklová, Vladimíra Pátková,Petra Těhlová
Přizvána předsedkyně Mgr. Kristína Vaníčková
Omluvena MVDr. Radka Kotvaltová

1. Proběhlo přivítání nových dílčích poradců a byla jim vysvětlena veškerá agenda, která souvisí s jejich funkcí.

2. Sl. Smištíková informovala o výskytu parvovirózy. Byl jí nahlášen úhyn štěňat a důvodem úhynu byla chovatelem nahlášena parvoviróza. Poradci ocenili, že chovatel důvod úhynu štěňat nahlásil. 
Pokyny pro chovatele v podobné situaci: Pokud se komukoli objeví v chovu jakákoli nákaza, je nutné kontaktovat svého poradce chovu neprodleně e-mailem a vyčkat na další pokyny - papírové dopisy a tiskopisy zasílat až po dohodě.

3. Paní Fídlerová doposud neuhradila odběry DNA. Př. Fídlerovou bude kontaktovat sl. Smištíková.

4. Chovatelé nezasílají poradcům chovu kopie plateb. Není povinností poradců chovu tyto platby dohledávat nebo chovatele zpětně urgovat o zaslání kopie (viz. Směrnice pro hospodaření klubu - Poplatek za přihlášku k zápisu štěňat. Tento poplatek platí chovatel za každé odchované štěně a kopii dokladu o zaplacení zasílá dílčímu poradci chovu současně s přihláškou k zápisu štěňat. Chovatelské poplatky lze po dohodě s dílčím poradcem spojit.) Upozorňujeme, že pokud nebudou kopie plateb řádně zasílány, přihlášku k zápisu nelze na Plemennou knihu vyexpedovat!

5. Hromadí se volání chovatelů a majitelů štěňat na Plemennou knihu ohledně rodokmenů. Máte-li pochybnosti o tom, zda jsou Vaše podklady k vrhu v pořádku, je nutné nejdříve kontaktovat svého dílčího poradce chovu.

6. Proběhla diskuze o nadměrném zatěžování fen chovem (Příspěvek na členskou schůzi) .

7. Byl projednán dotaz paní Válkové ohledně prodeje štěněte bez vyhotovení písemné dohody. Paní Válková koupila od paní Karasové štěně pomeraniana a nebyla jí vystavena žádná písemná dohoda. Tím paní Karasová porušila Stanovy (Zápisní řád Spolku). Paní Karasovou bude kontaktovat př. Bartušková.

Schůze ukončena ve 14:30

Zapsala Lucie Bartušková