Členské příspěvky na rok 2017

Vážení přátelé, 

členský příspěvek pro rok 2017 ve výši 500 Kč je splatný do 28.02.2017 na účet KCHŠ.
Je možno platit složenkou nebo bankovním převodem. Platba v hotovosti bohužel není možná.

Číslo účtu: 1923265319/0800
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: číslo Vaší členské průkazky

Více viz Klubové platby.
Pokud jste nedorozuměním zaplatili pouze 250 Kč, prosíme o zaslání zbytku platby.

Za Výbor KCHŠ, s přáním všeho nejlepšího do Nového roku
Jaroslava Smištíková, jednatelka