UPOMÍNKA – ČLENSKÉ POPLATKY

UPOMÍNKA – ČLENSKÉ POPLATKY

Vážení členové, datum splatnosti členského poplatku za rok 2018 vypršelo, tak jako každoročně, ke dni 28.02.2018.

V případě, že jste řádně zaplatili a doklad o platbě zaslali paní Lee Jonasové, která má členskou základnu na starosti, děkujeme vám za vzorné plnění členských povinností a považujte tuto upomínku za bezpředmětnou.

Pokud jste včas a řádně zaplatili, ale zatím paní Jonasové nezaslali doklad o platbě, prosíme doplňte jej co nejdříve. Z dokladu musí být patrné, že byl uhrazen včas. Kontakt zde.

Nemáte-li v řádném termínu splatnosti zaplaceno, vaše členství dle Stanov § 4 zaniklo. Členem klubu se opět můžete stát tím, že vyplníte přihlášku a zašlete ji paní Lee Jonasové. S úhradou členského příspěvku vyčkejte na výzvu, kterou obdržíte po následující výborové schůzi /15.04.2018/.

Přihlášku do Klubu chovatelů špiců si můžete stáhnout zde. Individuální upomínky již nebudou rozesílány. Otištěno též v aktuálním Zpravodaji, který brzo obdržíte.