• Vážení členové a přátelé,
  dne 27.09.2020 se v Mladé Boleslavi bude konat výroční členská schůze KCHŠ
  (pozvánka; příspěvky je možno zasílat do 26.08.2020), klubová výstava (pozvánka) a bonitace (pozvánka).
   
 • I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu
   
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Máte vyhotoven DNA profil a není uveden v databázi? Zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 06.09.2020

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 06.09.2020

Začátek: 10:10
Místo: VÚKOZ Průhonice, zasedací místnost, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Přítomni: Vaníčková, Solovinská, Smištíková, Kašparová, Žáková, Pečenková, Jonasová, Pečenka (KK), Keindlová (RK), Dedková
Neomluvena: Kotvaltová

1.) Kontrola plnění zápisu z minulé schůze.

2.) Příprava Klubové výstavy. Dle současných opatření v ČR jsou na akci požadovány roušky, o případných změnách budete informováni na webových stránkách KCHŠ. Prosíme, zkontrolujte si na vlastní zodpovědnost na webu KCHŠ aktuální informace těsně před zahájením akce.

3.) Příprava bonitace.
Komise 1: Semeráková, Solovinská, Dedková
Komise 2: Lysák, Kašparová, Těhlová

4.) Příprava členské schůze. Členská schůze se bude konat v prostorách zasedací místnosti areálu Krásná Louka, neurčí-li okolnosti jinak. Psi mohou být do zasedací místnosti vzati pouze v uzavřených boxech a nesmí vyrušovat. Dle současných opatření v ČR jsou na akci požadovány roušky, o případných změnách budete informováni na webových stránkách KCHŠ. Prosíme, zkontrolujte si na vlastní zodpovědnost na webu KCHŠ aktuální informace těsně před zahájením akce. Program schůze pro tisk je jednotlivým účastníkům schůze k dispozici na webových stránkách KCHŠ.

5.) K 05.09.2020 má Spolek 270 členů (bez neplatičů).
Nově schválení členové: Ksandrová Libuše Mgr., Panták Zdeněk, Rozehnalová Adéla, Vlk Josef, Fialová Miloslava, Čejková Klára, Hrdličková Soňa, Vondrušková Tereza, Vykydalová Nikola Mgr., Nikitina Taisia, Široký Lubomír MVDr., Hezei Kuželová Olena, Kolandová Eva, Důrová Martina.

6.) Schvalování nových členů bude umožněno per rollam 1x měsíčně, následně je potvrdí nejbližší výborová schůze. Důvodem, proč nelze přijímat členy bez schvalování, je např. velmi složité řešení problémů s odchovy mimo FCI.

7.) Schválen formulář „Žádost o prodloužení chovnosti feny“, který je nyní nově možné schvalovat per rollam, tj. kdykoli dle potřeby. Příloha 01 – ke stažení v PDF.

8.) Žádost paní H. B. o prodloužení chovnosti u trpasličí feny Celine Pom Toy z Malebného Povltaví, nar. 12.07.2012. Fena odchovala 5 vrhů, 12 zapsaných potomků. Jednalo by se o 6. vrh u trpasličí feny, výbor hlasoval, prodloužení neschváleno.
Pro prodloužení: Dedková
Zdržela se: Solovinská
Proti prodloužení: Vaníčková, Žáková, Jonasová, Kašparová, Pečenková, Smištíková
Hlasy poradní: Pečenka - proti, Keindlová - proti

9.) Paní R. D. odchovala na feně Esther Jamamba (střední ráz, strakoš hnědý) vrh dne 13.10.2019 s počtem 7 zapsaných štěňat a dne 20.06.2020 vrh s počtem 7 zapsaných štěňat, což je v rozporu s rozhodnutím Mimořádné členské schůze KCHŠ ze dne 16.02.2019. Jedná se o první přestupek, chovatelce je tímto uděleno napomenutí. Fena může být opětovně nakryta nejdříve až za 1 rok od data narození posledního vrhu.

10.) Paní V. P. požaduje zveřejnit text své stížnosti, na kterou reagoval Výbor dne 20.06.2020. Bude dodatečně doplněno k zápisu ze dne 20.06.2020 na webové stránky KCHŠ.

11.) Paní S. B. podala jmenovitou stížnost na jednání poradkyně chovu ze dne 29.09.2019. Bylo postoupeno Výboru a komisím. Výbor konstatuje, že se 29.09.2019 už nejednalo o rozhodnutí poradkyně nebo jednatelky, nýbrž řádně odhlasované rozhodnutí celého Výboru, které bylo zveřejněno jako nutná reakce na stížnost podanou samotnou paní S. B. a paní M. B. Výbor tímto na stížnost paní S. B. odpovídá následovně: Současný Výbor na původním rozhodnutí a zdůvodnění Výboru ze dne 29.09.2019 trvá a považuje událost za uzavřenou. Podklady byly předloženy na Výboru i zástupcům komisí dne 29.09.2019 i dnes. V případě, že paní S. B. nebude souhlasit s dnešním rozhodnutím a s odpovědí Výboru KCHŠ, doporučujeme postoupit svou stížnost vůči Výboru na Komisi pro chov a zdraví ČMKU.

12.) Diskuze ke znění příspěvků na členskou schůzi.

13.) Dne 03.09.2020 byla podána žádost o rebonitaci psa Torro z Tichého háje, bonitován 24.05.2019, nechovný pro výšku. Výbor zamítá, žádost nebyla podána v řádném termínu.

14.) Vzhledem k nedávné změně standardu a k navazujících změnám v zápisu barev na PK ČMKU je nutné stáhnout z webu KCHŠ příručku „Průvodce určováním barev“. Bude ev. přepracována.

15.) Návrh rozpočtu na Speciální světovou výstavu, bude předložen členské schůzi.

16.) Na žádost pokladníka byla kovová pokladna vyřazena z majetku klubu pro nepotřebnost. Bude k dispozici za odvoz na členské schůzi.

17.) Soud s paní S. T.: Čeká se na vydání písemného rozsudku.

18.) Další schůze Výboru se bude konat 08.11.2020, od 10:00 hod. ve VÚKOZ Průhonice, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice.

19.) Přečten a všemi přítomnými odsouhlasen dosavadní zápis.

20.) 14:55 jednání opouští paní Vaníčková.

21.) Stanovisko Výboru k podnětu paní Z. N. - Návrh na vyloučení člena spolku dle ust. § 239 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (dále v tomto bodě jen „podnět“ sepsaný dne 01.05.2020) z hlediska polemiky paní Z. N. ohledně platnosti bonitace konané dne 20.06.2020.
Důvody uváděné př. Z. N. k vyloučením paní Vaníčkové jsou pouze zástupné – Výbor rozhodl, že k vyloučení nenastal relevantní důvod. Bonitace dne 20.06.2020 proběhla řádně, v souladu se stanovami spolku a se všemi nadřízenými řády. Podnět paní Z. N. byl naopak pro některé řadové členy spolku zavádějící v tom, že zpochybňoval platnost vyhlášené bonitace. Své tvrzení paní Z. N. nezměnila ani poté, kdy se na akci sama přihlásila a posléze se jí zúčastnila.
Právní zástupce spolku naopak doporučil Výboru ke zvážení, zda je další setrvání paní Z. N. jako členky spolku v zájmu jeho činnosti.

Výbor potvrzuje své předchozí stanovisko ze dne 20.06.2020 – hlasování o vyloučení paní Vaníčkové jako člena spolku:
Proti vyloučení: Solovinská, Žáková, Smištíková, Kašparová, Pečenková, Jonasová
Zdržela se: Dedková
Hlasy poradní: Pečenka – proti vyloučení, Keindlová – proti vyloučení 

22.) Přečten a všemi přítomnými odsouhlasen zápis.

Ukončeno v 16:35 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková