Potvrzení přihlášek na klubovou a speciální výstavu

Potvrzení přihlášek na klubovou a speciální výstavu s katalogovými čísly bylo rozesláno na e-mailové adresy uvedené v přihláškách. Pokud e-mailová adresa uvedena nebyla, bude zasláno poštou na adresu. Toto potvrzení platí jako vstupní list.