Dodatek ke Klubové výstavě

Vážení členové KCHŠ,

ve výstavním katalogu Klubové výstavy byl opomenut jako sponzor pan Vladislav Brzobohatý. Toto opomenutí mě velmi mrzí, protože pan Brzobohatý podpořil nemalou částkou účast zahraničního rozhodčího na naší výstavě. Plně hradil letenku, parkovné a cestovní náklady ve Finsku. Tímto se za výstavní výbor panu Brzobohatému omlouvám!

Lucie Bartušková