Zápis z výborové schůze KCHŠ, konané dne 11.01.2014

 • Př. Vaníčková vypracovala propozice na SV při Evropská výstavě psů. Výbor KCHŠ se dohodl na konkrétní podobě. Tyto propozice budou uveřejněny na webových stránkách KCHŠ a vyjdou v letním zpravodaji. V anglické verzi budou poslány na kluby chovatelů špiců v evropských zemích.
   
 • Zpráva kolegia poradců chovu – viz příloha  – byla v plném znění výborem KCHŠ odsouhlasena.
   
 • Výbor KCHŠ  jednomyslně odsouhlasil nákup 3 ks čteček čipů  a to především z důvodu lepší identifikace zvířete na bonitaci.
   
 • Výbor KCHŠ jednomyslně odsouhlasil nákup nového notebooku z důvodu již téměř nefunkčnosti starého PC a nemožnosti aktualizovat starý Windows XP.   K variantě notebooku se přistoupilo z důvodu lepší mobility.
   
 • KCHŠ uveřejní opět inzerát na velké a střední špice  v časopise SVĚT PSŮ . Nejedná se  o žádnou komerční záležitost, je to jednoznačně pomoc při chovu těchto rázů! Zajistí př. Jonasová
   
 • Výbor KCHŠ odsouhlasil čestné členy KCHŠ : př. Jiřina Půlpytlová, př. Melita Šťastná, př. Jan Nesvadba, př. Miloslav Varady, př. Jiří Jelínek.
   
 • K 31.12. 2013 měl KCHŠ 269 členů.
 • Noví členové:

Dagmar Davidová, Nikola Gärtnerová, Emilia Fialová, ing Jana Poloková, Jana Bohuslavová   - odsouhlaseno
Jenifer Veselá - neodsouhlaseno    

!!! Nové členství vzniká až dnem odsouhlasení výborem KCHŠ,  ne dnem podání přihlášky!!!!
Proto prosíme platbu posílat až po odsouhlasení.


Schůze ukončena 13:45
Zapsala Kristina Vaníčková
 


PŘÍLOHA

Poradci předložili výboru ke schválení následující body:

1.) Nákup tří čteček čipů, které budou uskladněny u poradců chovu.
Čtečky budou používány na každé bonitaci, při kontrolách vrhů, při kontrolách podmínek chovu u chovatelů a dále dle potřeby.
Každý jedinec předvedený na bonitaci musí být čitelně označen (čip, tetování).
Pokud nebude možné jedince identifikovat, nebude zbonitován.
Každý jedinec musí být čistý,zbavený parazitů, schopný prohlídky a předvedený v pohybu. 
 

2.) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze 1 štěně (i mrtvé), ideální počet je 1 vrh ročně.

Dvě po sobě  následující krytí  nelze uskutečnit:
a) velký a vlčí špic, Keeshond - více jak 6 štěňat a to včetně vrhu, kdy fena porodí i mrtvé štěně nebo více mrtvých štěňat
b) střední špic - více jak 4 štěňata a to včetně vrhu, kdy fena porodí i mrtvé štěně nebo více mrtvých štěňat
c) malý špic - více jak 4 štěňata  a to včetně vrhu, kdy fena porodí i mrtvé štěně nebo více mrtvých štěňat
d) trpasličí špic, pomeranian -  více jak 3 štěňata  a to včetně vrhu, kdy fena porodí i mrtvé štěně nebo více mrtvých štěňat
 

3.) Omezení týkající se barev bílá a strakoš:
Protože někteří chovatelé si vynucovali neuvážená krytí, která ohrožovala základní chovatelský cíl Klubu, museli poradci chovu přikročit k následujícímu opatření.

a) Barva bílá: Tuto barvu lze použít do bílé a strakaté; je možné do bílých použít jinou barvu, ale potomci budou nadále zařazeni jen do bílých a strakošů.
b) Barva strakoš: Pouze do strakošů a bílých; je možné použít jinou barvu, ale potomci nadále budou zařazení do strakošů.
Výjimku mohou tvořit psi s rodokmeny ze zahraničí, kteří mohou mít geneticky jinou barvu, než je uvedeno v jejich PP.

V ostatních případech budou poradci chovu a bonitující komise přihlížet k rodokmenům a potřebám chovu.
 

4.) Řešení situace u velkých špiců:
Dílčí poradce chovu paní Krpcová vypracuje koncept chovu velkých špiců. Dále napíše článek o velkých špicech, který bude zveřejněn ve Světě psů, na Klubových stránkách a ve Zpravodaji.
Z důvodu regenerace velkých špiců budou v chovu využiti, jak tomu bylo i v minulosti vlčí špicové.
V případě, že se ve vrhu z takového spojení narodí vlkošedá štěňata,  budou vrácena do vlčích, pokud nebudou mít v rodokmenu bílou barvu.