Zápis z výborové schůze KCHŠ, dne 11.05. 2014 ve Zbraslavi

 1. Jednání s p. Vocelem (viz minulý zápis). Bylo zahájeno postihové jednání pro nedodržení stanov při prodeji štěněte. Pan Vocel předložil zdravotní zprávu od veterináře, u kterého bylo provedeno vyšetření štěněte. Zpráva uvádí, že štěně má fontanelu, bohužel tato informace nebyla v kupní smlouvě pro nového majitele uvedena. Výbor KCHŠ žádá chovatele, aby se tato situace již neopakovala, pan Vocel souhlasí. Tímto je celé řízení ukončeno.
   
 2. Výbor KCHŠ projednal další stížnosti na chovatele, členy KCHŠ, výbor se touto situací bude intenzivně zabývat.
   
 3. Návrh na změnu přihlášky zápisu štěňat přijat nebyl, změny nejsou nutné, při vícepočetném vrhu lze k zápisu použít i druhou stranu formuláře.
   
 4. Odměna pro zapisovatele a vedoucí kruhu činí 300,-Kč.
   
 5. Př. Smištíková vypracovala předbonitační tabulku - schváleno.
   
 6. Návrhy na rozhodčí na rok 2015.

Mezinárodní výstavy

DUO CACIB Brno 21/02 15  Olga Dolejšová 22/02 15 Lea Jonasová  
MVP Č. Budějovice 26/04 15 Lenka Frnčová 11/10 15 Antonín Mudra  
MVP Praha 03/05 15 Marie Marušková 31/10 15  Hana Petrusová 01/11 15 Radka Kotvaltová
MVP Litoměřice 24/05 15 Leoš Jančík    
Intercanis Brno 28/06 15  Kristina Vaníčková    
Interdog Bohemia Mladá Boleslav 30/08 15  Ludmila Pavlíková    


Národní výstavy

Hanácká národní výstava psů Brno 04/01 15   Petr Řehánek
NVP Ostrava 12/04 15  Karel Hořák
NVP Klatovy 21/06 15  Božena Ovesná
NVP M.Boleslav 19/07 15  František Šimek
Moravskoslezská národní výstava psů 20/09 15   Zdenka Jílková

!! toto jsou pouze návrhy klubu, konečné rozhodnutí je v pravomoci pořadatele výstavy!!!


K dnešnímu datu má KCHŠ 289 členů.

Schůze ukončena ve 17,00 hod

Příští schůze bude v Černošicích, dne 12/07 2014  -  po ukončení bonitace

Zapsala Kristina Vaníčková