Zápis z výborové schůze KCHŠ, konané dne 12.7.2014 v Černošicích u Prahy

Zahájení schůze 12,15 hod

Přítomni: př.Pavlíková, př.Jonasová, př.Procházková, př.Smištíková, př.Benáková, př.Pečenka, př.Brzobohatý

Omluveni: př.Vaníčková, př.Bartušková, př.Kotvaltová, př.Solovinská, př.Hořák, př.Petrusová


 1. Stížnost Hlavní poradkyně chovu př.Bartuškkové na chovatelku p.Dudovou, která porušila stanovy KCHŠ ve 2 bodech:

  a) Krytí na prošlý krycí list – KL byl vystaven poradkyní chovu dne 5.8.2012 a krytí se uskutečnilo  dne 4.3.2014
 • Stanovy str.15 bod 11. Platnost krycího listu trvá jeden rok od data vystavení

  b) p. Dudová si sama dopsala do KL poradkyní chovu proškrtlé kolonky „Psem navrženým poradcem chovu“ jméno krycího psa, který poradkyní chovu navržen nebyl
 • Stanovy str.15 bod 5. Krycí list je základním dokladem o schváleném  a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou vrhu základní dokumentaci. Krycí list nelze doplňovat ani přepisovat bez vědomí poradce chovu, který krycí list vystavil.

Fena nezabřezla.

Výbor KCHŠ uděluje př. Dudové napomenutí s tím, že v případě dalšího porušení stanov KCHŠ, zahájí s paní Dudovou postihové jednání.


 1. Ve Zpravodaji KCHŠ nebyla bohužel ve „Složení výboru KCHŠ“ jako Předsedkyně kontrolní komise uvedena př. Ing.Hana Petrusová.

Př. Pečenka se za toto nedopatření př. Ing.Haně Petrusové velice omlouvá a chybu napraví.


 1. Z důvodu změny ze strany poskytovatele hostingu a celkového vývoje internetu je třeba převést webové stránky KCHŠ na novější rozhraní redakčního systému. Celý obsah webových stránek zůstane zachován, databáze funguje beze změn.
  Př. Smištíková žádá členy KCHŠ o spolupráci a trpělivost: Změna je časově a technicky náročná. Nebude-li něco fungovat, poskytněte prosím zpětnou vazbu. Problémy i nápady pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Př. Brzobohatý připraví do Zpravodaje KCHŠ článek o Novele veterinárního zákona.

 1. Návrh termínu na konání Klubové a Speciální výstavy v r.2015 ve Zbraslavi – 16., 17.5.2015, termín prověří jednatelka KCHŠ, př. Vaníčková

 1. Urychlení příjmu nových členů, např. před bonitací: Výbor rozhodne e-mailovou korespondencí (paní Pavlíková telefonicky). Noví členové budou ve Zpravodaji zveřejněni po výborové schůzi KCHŠ.

 1. Noví členové: Jiří Pištěk, Renáta Zelenková, Radek Schiller, Přemysl Šíp, Lenka Obracajová, MUDr. Lenka Vajsová, Ulyana Sapishchuk, Iva Podlešáková, Barbora Ambrosková, Sylva Polanecká.

K 12.7.2014 má KCHŠ celkem 272 členů


 1. Výbor KCHŠ schválil zakoupení 4té čtečky, která bude u př. Smištíkové (kontroly vrhů, bonitace)

 1. Výbor klubu navrhuje, z důvodu opakované malé účasti členů na Výročních členských schůzích, konání táto schůze při KV a SV ve Zbraslavi. Tento návrh bude členům přednesen na Výroční členské schůzi, která se bude konat v r.2015 v Praze

 

Schůze ukončena v 13,15 hod

Příští výborová schůze se bude konat dne 20.9.2014 ve Zdicích od 11.00 hod

Zapsala Lea Jonasová