Zápis z výborové schůze KCHŠ, dne 20.09. 2014 ve Zdicích

Zahájení 11,00 hod
Přítomni: př.Pavlíková, př. Bartušková, př. Vaníčková, př.Solovinská,př. Benáková, př.Smištíková, př. Procházková,př. Hořák, př. Pečenka,
Omluveni: př.Jančík,  př. Brzobohatý, př. Jonasová

 • Termín klubových akcí na příští rok:
  Zbraslav 16-17. 5. 2015 (SV + KV bez titulu kl.vítěz)  
  Mladá Boleslav 06 .09. 2015 (KV)
 • Nový člen: Šárka Beranová – odsouhlaseno
 • Př. Solovinská seznámila členy výbory s organizací a zajištění SV v Brně 22.10.2014, rozhodčí bude př. Hořák a př. Jančík.   Diplomy a tisk katalogů zajistí př.Brzobohatý, hlavní sponzor cen do závěrečných soutěží je fa Eukanuba, časopis Svět psů věnuje pohár pro nejlepšího psa výstavy. Posudky na výstavě se psát nebudou!! Ředitel výstavy bude př. Vaníčková, členové výstavního výboru př. Pavlíková, př. Procházková
 • Př. Brunhoferová zaslala výsledky a vyúčtování za MR agility špiců- výsledek je uveřejněn na webu KCHŠ
 • Zpráva poradců chovu: vyšetření patel u importovaných jedinců- bude brán zřetel pouze na zprávu na oficiálních formulářích dané země, na ostatní nebude brán ohled!
 • HPCH př. Bartušková navrhla nový řád pro bonitace: 
  Bonitančí komisi jmenuje HPCH
  Individuální bonitace- je možná, pokud si o ní chovatel zažádá. Žadatel hradí cestovní náklady bonitační komisi. Poplatek za bonitaci - 1000Kč za zvíře(hradí na účet KCHŠ)
 • Výbor KCHŠ upozorňuje opět na lživé inzeráty  na různých internetových portálech, ve velkém se teď nabízí bílí pomeraniani, fotka jich je ovšem graficky velmi upravená, dále nabídky „Boo“ jsou také smyšlené a lživé, protože Boo je střih, nikoliv plemeno! Schůze ukončena ve 13,30 hod

Schůze ukončena ve 13,30 hod
Příští schůze bude v Černošicích, dne 15.11. 2014  -  po ukončení bonitace
Zapsala Kristina Vaníčková