• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

Zápis z mimořádné výborové schůze KCHŠ, konané ve Zdicích, dne 21.07.2015

Zápis z mimořádné výborové schůze KCHŠ, konané ve Zdicích, dne 21.07.2015

Přítomni: př. Pavlíková, př. Bartušková, př. Vaníčková, př. Solovinská, př. Kotvaltová, př. Procházková,  př. Smištíková, př. Pečenka, př. Jančík, př. Hořák

zahájení 17,00 hod


vyjádření výboru KCHŠ k problematice zařazení jednice na výstavu  x  do chovu

 Výstavy:

 • U plemene NŠ trpasličí/pomeranian – nelze jedince, která má v PP napsán velikostní ráz trpasličí / pomeranian vystavovat jako malého špice. Též nelze NŠ trpasličí/pomeranian zařadit do chovu rázu NŠ střední!!
 • U plemene NŠ malý a střední, kde není v PP na přední straně  napsané velikostní zařazení. Až do uchovnění - bonitace, jedinec na výstavě patří do rázu, ze kterého pochází jeho matka, po bonitaci do rázu, kam byl zařazen bonitací!

 Chov:

Podmínky chovnosti: 

Nárok na uchovnění jedince vzniká splněním následujících podmínek:

1) Řádná přihláška k bonitaci, doložení originálu + čitelné oboustranné kopie průkazu původu, identifikace jedince souhlasící s údaji uvedenými v PP (čip, tetování), souhlas majitele s nekomerčním využitím osobních dat uvedených v bonitační kartě.

2) Kohoutková výška:
Vlčí špic / keshond: 49 cm +/- 6 cm
Velký špic: 46 cm +/- 4 cm
Střední špic: 34 cm +/- 4 cm
Malý špic: 26 cm +/- 3 cm
Trpasličí špic / pomeranian: 20 cm +/- 2 cm (jedinci pod 18 cm jsou nežádoucí.)

3) Barva dle chovatelského cíle klubu:
Trpasličí špic / pomeranian, malý a střední špic: Bílá, černá, hnědá, vlkošedá, oranžová, orange sable, krémová, creme sable, black&tan, strakoš (černý, hnědý, vlkošedý, oranžový, orange sable, krémový, creme sable) s rozložením znaků dle požadavků standardu.
Velký špic: Bílá, černá, hnědá.
Vlčí špic / keeshond: Vlkošedá.
Pozn.: Špic jinak zbarvený či nesoucí bílé znaky nesplňuje tyto podmínky.

4) Zuby:
Skus nůžkový nebo klešťový.
Trpasličí / pomeranian a malý špic: Tolerují se ztráty premolárů.
Střední špic: Toleruje se ztráta max. 4 premolárů.
Velký špic, vlčí špic / keeshond: Plnochrupost.

5) Absence vylučujících vad uvedených ve standardu.
Psi-samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata nacházející se zcela v šourku.

6) Je-li k uchovnění nutné zdravotní vyšetření, lze bonitaci a vyšetření absolvovat v libovolném pořadí, avšak zvíře lze použít k chovu až po splnění obou náležitostí.
Pozn.: Dle ustanovení FCI nelze použít v chovu zvířata s luxací patelly nebo dysplazií kyčelního kloubu stupně 4.

Zdravotní vyšetření požadovaná u jedinců uchovněných po 21. 2. 2015 (seznam posuzovatelů zde)
Trpasličí / pomeranian, malý a střední špic – vyšetření na luxaci patelly (PL)
Velký špic, vlčí špic / keeshond – vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu (DKK neboli HD)


Pozn.: Výjimka z výše uvedených bodů může být udělena pouze na základě souhlasu poradce chovu či kolegia poradců chovu v případě, kdy kvality jedince a jeho rodokmenová hodnota převažují nad nedostatky. Není nároková. Nebude udělena v záležitostech ohrožujících zdraví potomstva. Může obsahovat další podmínky chovnosti.

 


 • Př. Solovinská seznámila výbor KCHŠ s průběhem příprav KV v MBL
 • Př. Solovinská se bude podílet  na správě databáze
 • Př. Jonasová bude zpracovávat a připravovat podklady na bonitaci
 • Př.Smištíková formou výběrového řízení poptá nového dodavatele softwaru na zpracování databáze
 • Členové výboru obdrželi dopis od př. Pátkové, kde žádá o vysvětlení a nápravu ohledné připomínkování nových stanov.  V prvním bodu vytýká, že nebyly zapracovány připomínky paní Nociarové, které byly poslány 3 dny před konáním ČS.- termín poslání připomínek byl dán , připomínky přišly pozdě a nešlo za tak krátkou dobu s nimi obeznámit celou členskou základnu tak, aby o nich bylo možno dát hlasovat. V druhém bodu  vytýká, že nebylo jejích úpravách, dopsaných přímo do stanov, jednáno na výboru KCHŠ. Výbor KCHŠ od doručení těchto úprav nezasedal.  Byl ovšem prostor na ČS své připomínky prezentovat, což paní Pátková a ani paní Nociarová neudělaly.
 • Nový předseda Rozhodčí komise byl výborem KCHŠ zvolen ing Jančík, na jeho místo v kontrolní komisi byl zvolena Mgr Benáková
 • Výbor KCHŠ byl informován o kontrole chovu a podmínek, ve kterých je chováno, u manželů Šlahůnkových v CHŠ z Hradu Pajreku. Dále  přišly poradcům zprávy o prodeji štěňat z této CHS bez PP. Budou předvoláni na příští schůzi, aby se k celé skutečnosti vyjádřili

Zprávy poradců chovu:

Př. Bartušková obdržela oficiální cestou dotaz od MVDr Kotvaltové na průběh krytí feny Meggi z Tichého háje psem Cowley z Kamélie.  Př. Kotvaltová byla na toto krytí upozorněna př. Kašparovou, která uvedla, že krytí proběhlo inseminačně. Jelikož pes Cowley z Kaméílie neměl ještě potomky, šlo by o hrubé porušení řádu FCI. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě! Majitelka feny poslala k této problematice své vyjádření a přílohou je i vyjádření veterináře, jež při krytí byl, ale neinseminoval. Krytí proběhlo přirozenou cestou! Výbor apeluje na členy klubu, aby vážili svá slova. Ničím nepodložené domněnky neprospívají ani chovatelům ani plemeni.

Př. Bartušková obdržela od členky klubu zprávu o odchovu štěňat bez PP u př. Cardové (chov. stanice Turská perla). Matka štěňat Keysi Vyzel (nechovná), otec štěňat Tonny Monteka (nechovný). Narozena 2 štěňata pes a fena. Př. Cardová bude pozvána na příští schůzi k vysvětlení celé situace.

Př. Smištíková- prodloužení chovnosti feny Marry z Lejanku,fena měla 4 vrhy,doložena správa od veterinárního lékaře,výbor souhlasí s prodloužením chovnosti ( v souladu s předpisy ČMKU)

Noví členové:
Šírová Pavla,  Karasová Petra, Bražinová Anna, Dvořáková Marie, odsouhlaseno

Ukončeno v 20,30 hod,
příští schůze výboru KCHŠ po ukončení bonitace v M.Boleslavi, dne 06/09 2015