• Zápis  z Řádné a z Mimořádné členské schůze dne 16.02.2019 v Hostouni // Všechny zápisy
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a souhrnné informace a formuláře
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu
   
 • Máte vyhotoven DNA profil a není uveden v databázi? Zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z mimořádné členské schůze, dne 21.02. 2016

Zápis z mimořádné členské schůze, dne 21.02. 2016

Zahájení 14,30 hod

Přivítání přítomných členů.
Program schůze (stejný, jako byl na řádnou ČS) - jednomyslně schválen.
Volba předsedající mimoř. ČS – návrh př. Pavlíková – jednomyslně schváleno.
Zpráva předsedkyně klubu za rok 2015
Zpráva jednatelky klubu za rok 2015
Zpráva pokladní klubu za rok 2015
Zpráva hlavní poradkyně chovu za rok 2015
Zprávy dílčích poradců klubu za rok 2015
 - DPCH Ludmila Pavlíková
 - DPCH Jaroslava Smištíková
 - DPCH Jarmila Krpcová
Zprávy z komisí za rok 2015
 - Zpráva Kontrolní komise

Témata k diskuzi a k hlasování

Výbor KCHŠ:

 • Zadávání titulu Klubový vítěz – pouze pro členy KCHŠ.
  Hlasování 31 přítomných pro, 1 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.
   
 • Zadávání titulu Klubový šampion – pouze pro členy KCHŠ, počítají se tituly z doby, kdy byl majitel psa členem KCHŠ.
  Návrh byl jednomyslně přijat.
   
 • Zvýšení pokuty za nechtěné krytí + povinná parentita. Pokuta 3000 Kč při prvním nechtěném krytí, při opakovaném 5000 Kč.
  Hlasování 22 přítomných pro, 3 proti, 8 se zdrželo. Návrh byl přijat.
   
 • Účast na EVP 2016 v Bruselu - výbor KCHŠ zvažuje možnost zorganizovat autobus pro členy KCHŠ na EVP 2016 - členové se budou finančně podílet.
  Nebylo hlasováno, pouze 4 členové by jeli jistě, návrh KCHŠ platí, možno se informovat u jednatelky KCHŠ. Bude informace na webu KCHŠ.
   
 • Změna ceníku KCHŠ - doposud byla poskytována sleva na vyšetření při bonitaci. Jelikož DKK a patelly jsou nutné k zařazení jedince do chovu, tato sleva je již zbytečná.
  Návrh byl jednomyslně přijat.
   
 • Změna směrnice o platbách ceníku - př. Procházová  Návrh byl jednomyslně přijat.
   
 • Volební komise – návrh výboru KCHŠ: předseda př. Robert Žák, členové př. Stanislava Bogdanová, př. Jana Tenkrátová.
  Návrh byl jednomyslně přijat.


Příspěvky členů KCHŠ řádně poslané v termínu:

 • Př. Dudová: Dotazy byly zodpovězeny,  nebyl  předložen jednoznačný návrh, o kterém by bylo hlasováno.
   
 • Př. Němcová: Dotazy byly zodpovězeny, hlasování o prodloužení platnosti krycího listu na více než jeden rok - návrh nebyl přijat.
   
 • Př. Pátková: Dotazy byly zodpovězeny,  nebyl  předložen jednoznačný návrh, o kterém by bylo hlasováno.
   
 • Př. Stanková: Nebyla přítomna.
   
 • Př. Zbořil (v zastoupení pí Mazačovou – plná moc): Problematika DNA u chovných jedinců a problematika DNA profilů. Vznesen oficiální dotaz na problematiku chovu a nejasnosti původu špiců u paní Šlahunkové, chs z Hradu Pajreku. Paní Mazačová předložila ČS podklady včetně fotodokumentace.
  HPCH potvrdila, že do dne 21.02 2016 neobdržela od př. Šlahůnkové ani výsledky parentity nařízené ze dne 06.09. 2015, ani žádost o odběr DNA, který byl nařízen vykonat za přítomnosti člena výboru KCHŠ a libovolného veterinárního lékaře. Odbržela pouze emaily, kde se píše, že otec jednoho ze zvířat, u kterých byla parentita nařízena, se ztratil a otec druhého zvířete uhynul. 
  Jelikož KCHŠ je garantem chovu špiců v ČR a členská schůze je nejvyšší orgán KCHŠ, bylo členskou schůzí schváleno následující rozhodnutí:
  Pozastavení chovatelského servisu manželům Šlahunkovým (př. Věra Šlahůnková, chs z Hradu Pajreku a pan Zdeněk Šlahůnek, chs Spolov)  s okamžitou platností ke dni konání této mimořádné schůze a to na všechny jedince, kteří jsou v jejich držení ke dni 21.2. 2016, nebo byli v jejich držení do dne 01.02. 2016 a byli by zpětně ohlášeni jako prodaní. Toto pozastavení platí do doby, než se prokáže původ sporných jedinců. HPCH bude o této informaci informovat P ČMKU. Sporní jedinci z chovatelské stanice z Hradu Pajreku, kteří jsou v držení nových majitelů a přihlásí se na bonitaci nebo již jsou uchovnění, budou vyzváni k předložení parentity, která bude nutná, aby mohl být jedinec využit dále v chovu.
  Hlasování 29 pro, 0 proti, 4 se zdrželi, návrh byl přijat.