Zápis z řádné členské schůze, dne 21/02 2016

Zápis z řádné členské schůze, dne 21/02 2016, zahájení 14,15 hod

Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina členů KCHŠ a tudíž by nebyla schůze usnášeníschopná, byla na 21/02 2016 v 14,30 hod svolána mimořádná členská schůze.

Zapsala Kristina Vaníčková