Zpráva předsedkyně klubu za rok 2015

Zpráva předsedkyně klubu za rok 2015

Mimořádná členská schůze KCHŠ dne 21.02.2016 v Praze
Ludmila Pavlíková


Vážení přátelé – dámy a pánové,
dovolte, abych Vás přivítala na dnešní členské schůzi.

Dovoluji si malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2015, který byl pro výbor velice náročný. Byly uskutečněny 2 členské schůze, 3 klubové výstavy a tradičně 5 bonitací. Dále byl uskutečněn zájezd autokarem na SVP v Miláně, pro členy klubu bezplatně, což se setkalo s velkým úspěchem.

Na první členské schůzi 21/2/2015 v Černošicích, bylo odsouhlaseno, že všichni jedinci, kteří vstupují do chovu, musí mít vyšetření na luxaci patel v rázech trpasličí/pomeranian, malý, střední. Vlčí a velcí pak vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu.

Též bylo odhlasováno, že v nejasném případě zjištění na bonitaci neuzavřená fontanela, což je vylučující vada, může se každý odvolat na VFU v Brně na MVDr. Prokse a rozhodnutí tohoto doktora, bude KCHŠ respektovat.
Dne 11/1/2015 bylo uskutečněno postihové jednání pro odchov bez PP, jak bylo zveřejněno ve zpravodaji Jaro 2015.

Dne 18/4/2015 proběhlo postihové jednání proti Ing. Brzobohatému a paní Brzobohaté proti porušení Stanov §6 čl. 2 a v souladu s jedním z bodů §5 těchto Stanov bylo naplněno ustanovení §3 čl. 18 postihového řádu. Zápis byl zveřejněn ve zpravodaji Léto 2015.

Dále byly přepracovány Stanovy klubu, též upravené jméno klubu dle Nového občanského zákoníku a toto bylo odsouhlaseno na druhé členské schůzi dne 16/5/2015 ve Zbraslavi u Brna. Závěrem bych ráda upozornila celou členskou základnu, že v letošním roce jsou volby výboru, a proto je nutné na dnešní členské schůzi schválit komisi pro tyto volby.

Mně pak dovolte, abych se s celou členskou základnou předběžně rozloučila, rozhodla jsem se, že již nebudu kandidovat do výboru a ve své funkci předsedy setrvám jen do konce letošního roku.