Zpráva DPCH pro trpasličí špice

Zpráva DPCH pro trpasličí špice (mimo barev bílá a strakoš)

Mimořádná členská schůze KCHŠ dne 21.02.2016 v Praze
Ludmila Pavlíková


Vážení přátelé,
opět uplynul rok, a tak je mojí povinností Vás seznámit se současným stavem populace v rázu špice trpasličího/pomeraniana. Chovná základna v současné době ve všech barvách, které spadají do mé kompetence, je 166 fenek a 115 psů.

V roce 2015 jsem vystavila 114 krycích listů a narodilo se celkem 146 štěňat ze 72 vrhů.

Hlášeno bylo 18 nezabřeznutých fen, 1 fena úhyn po porodu, 14 císařských řezů, 16 štěňat úhyn do týdne po porodu a 4 štěňata úhyn před zápisem. U této statistiky vycházím z toho, co chovatelé přiznávají. Pro doplnění Vaší informovanosti uvádím, že v chovu je v barvách:

  Fen Psů Štěňat
O + OS 90 76 93
K + CS 28 17 23
vlkošedá 13 5 11
BT 12 8 11
černá 15 7 6
hnědá 3 2 2


Tolik pro Vaši informaci o současném stavu v chovu trpaslíčků. Nyní ještě několik poznámek, co se týká povinností jako chovatelů.

Je skutečně nutné nahlásit svému poradci chovu každou změnu o chovných fenách a psech, kteří jsou ve Vašem majetku, což mnozí nedělají. Je nutné nahlásit prodej chovného jedince, případně úhyn, ale také bezpodmínečně při zamýšleném krytí se zahraničním psem zaslat fotokopii PP a potvrzení, že pes je v zahraničí uchován a to je nutné zaslat zároveň se žádostí o krycí list.

Dále prosím berte na vědomí, že pokud nebude na bonitaci přítomen veterinární lékař, který vyšetří stav patel a pokud nezašlete výsledek vyšetření patel svému poradci chovu, což je povinná součást k uchovnění, nelze vystavit krycí list. Není možné brát v úvahu to, že si zveřejníte na sociální sítí Facebooku nějaký výsledek. Vaší povinností je zaslat svému poradci chovu kopii oficiálního vyšetření, což je součástí uchovnění jedince.

Dále ještě mám ke všem chovatelům prosbu – pokud prodáváte svá štěňátka, zvažujte, komu prodáváte.
Začínají se nám množit případy, kdy štěňátka končí u překupníků a jak potom skončí, nechci domýšlet.
Máme zde již několik chovatelů, kteří mají řadu dalších plemen a vlastně si udělali ze psl živnost a právě zde se objevuje naprostý nedostatek citu, kam štěňátko jde a co jej čeká.

Mohla bych zde hovořit o začátcích chovu špiců u nás, neboť příští rok bude KCHŠ slavit své velké výročí, 50 let samostatného Klubu špiců, kdy se začínalo na jedincích, kteří často neměli ještě plný rodokmen, ale rodokmen označený reg. /registr/.

Tenkrát jsme si velice dobře hlídali každý odchov štěňátek a při prodeji každého štěňátka jeho osud a snažili jsme se, aby žádné z nich tzv. nezapadlo a pokud to šlo, aby bylo dále v chovu nebo aby bylo pravdu přítelem u svého páníčka.

Vím, dnes je jiná doba, a já mám dojem a ne enom já, že se vytrácí cit a láska ke každému jedinci a tak Vás prosím, opravdu prosím, neztraťte pro své odchovy cit a lásku, - nehledejte v nich jen peníze.