Zpráva kontrolní komise za rok 2015

Zpráva kontrolní komise za rok 2015

Mimořádná členská schůze KCHŠ dne 21.02.2016 v Praze
Přednesla Jana Stinglová, členka kontrolní komise
Předsedkyně kontrolní komise paní Ing. Hana Petrusová se omlouvá, je t.č. v zahraničí.


Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření klubu za rok 2015.
Všechny materiály předložené pokladní klubu byly shledány bez závad.Účetní doklady jsou řádně evidovány, popsány a podepsány pověřenými pracovníky klubu.
Všechny doklady za rok 2015 souhlasí s pokladní knihou a výpisy z České spořitelny.
 
Klub podle plánu pořádal v roce 2015 bonitace a výstavy klubové a speciální.
Žádné závady nebyly shledány.
 
Kontrolní komise chce vyslovit poděkování a uznání pokladní klubu paní Janě Procházkové za dlouholeté  vzorné a bezchybné vedení účetnictví klubu.