Zpráva DPCH pro velké a vlčí špice

Zpráva DPCH pro velké a vlčí špice

Mimořádná členská schůze KCHŠ dne 21.02.2016 v Praze
Jarmila Krpcová


Vážení přátelé,
dovolte mi, seznámit Vás s výsledky chovu velkých a vlčích špiců v roce 2015.

Loni jsem vystavila 19 krycích listů pro vlčí špice a odchovalo se 18 vrhů štěňat. Narodilo se 98 živých štěňat, z toho bylo 59 psů a 39 fen. Feny rodily samostatně, před zápisem uhynulo 10 štěňat.

Pro velké špice bylo vystaveno 6 krycích listů. Narodily se 3 vrhy velkých bílých špiců. Vrhy byly málo početné, odchováno bylo 13 štěňat, z toho 6 psů a 7 fen. Ve velkých černých byly  4 vrhy, z toho dva experiment s vlčím špicem. Narodilo se 22 štěňat, 11 psů a 11 fen, 2 uhynuli před zápisem.

Začátkem loňského roku byla na členské schůzi schválena povinnost vyšetření DKK u vlčích a velkých špiců. Výsledek vyšetření musí být dodán nejpozději před prvním krytím feny či psa. V roce 2015 bylo vyšetřeno 14 vlčích špiců, z toho 12 má výsledek „A“ a 2 mají výsledek „C“. To jsou velmi krásné výsledky, uvidíme co přinese další rok. Ve velkých bílých byli vyšetřeni 2 psi s výsledkem „A“, 1 má výsledek „B“ , 3 mají „C“ a jedna fena „D“. Velký černý nebyl vyšetřený žádný.

Cílem chovu by měl být pro každého chovatele odchov zdravých štěňat. V poměrně malé chovatelské základně s odchovy vlčích špiců většinou do 100 štěňat ročně a velkých ještě daleko méně, nemůžeme vyřadit z chovu celé rodiny, ale musíme se zaměřit na pouze na selekci jednotlivců. Snažit se v chovu použít co nejvíc krycích psů a kombinovat různé spojení, což pak usnadňuje sestavování následných chovných párů. Měli bychom také dbát na vyrovnané povahy rodičů, hlavně fen, které přímo ovlivňují povahu štěňat.

Kolem plemene vlčí špic se tak trochu vyčlenily dvě skupiny chovatelů a příznivců jednak variety   keeshond a pak také příznivci starých typů vlčího špice. To sebou nese určité problémy v chovu, jako ne zcela výškově ujednocené plemeno a také co se týká struktury srsti se nemohou tyto dvě skupiny srovnávat. Ale měli bychom se těšit z pohledu na krásného jedince ať už toho či onoho typu a dodržovat určitá pravidla slušnosti.

Situace v chovu velkých bílých se podle mě za 4 roky velmi zlepšila. Naši psi na výstavách a bonitacích jsou v dobré kvalitě. Trochu horší jsou výsledky DKK, které mohou pramenit z velmi úzké základny, kde nelze sestavit chovné páry bez určité míry příbuzenské plemenitby a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Horší stupně se budou obtížněji z chovu odstraňovat. 

V chovu černých  špiců situace není růžová. U nás byly loni povoleny 2 experimenty na vlčí špice. Vlčí jedinci byli vyšetření s nulovými výsledky vyšetření, což by mohlo v budoucnu vylepšit výsledky DKK velkých špiců. Přidávaní krve vlčích špiců mám vylepšilo exteriér jednotlivých zvířat, ale další přidávaní vlčí krve nevidím už jako přínos chovu. Máme zde nyní rodokmeny, kde ve 4 generačním rodokmenu převládá barva vlkošedá a měli bychom se snažit naopak o převahu černých špiců.  Jako problematické vidím také dávání jedinců z experimentu na sebe, protože to se sebou nutně přinese narození štěňat ve vlkošedé barvě. Potřebujeme nutně krýt i velkými jedinci, kteří mají víc černých předků v rodokmenu. Bohužel i v zahraničí se stále opakují stejní jedinci a i tam je málo vrhů, sem tam se přistoupí ke křížení bílé a černé barvy. To sebou také nese bílé znaky, ale důležitější se mi jeví zmenšení příbuzenské plemenitby. Loni byla také zbonitována importovaná velká černá fena. Její využití v chovu bude určitě přínosem.

Co napsat závěrem? Snad pouze přání, aby chovatelé přistupovali k chovu zodpovědně a popřát jim, aby se jim chovatelský záměr podařil.