Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 12.05.2017

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 12.05.2017

Místo konání: Areál MSKS Zbraslav u Brna
Záhajeno 18:45

Přítomni: Kristina Vaníčková, Lucie Bartušková, Jaroslava Smištíková, Radka Kotvaltová, Lea Jonasová, Dagmar Solovinská, Jarmila Krpcová, Petra Těhlová

1. Výbor byl informován o neodkladném opatření týkající se př. Kinské ze dne 04.04.2017 a o jeho ukončení dne 05.05.2017.

2. Termín podzimní bonitace bude změněn: Dne 30.09.2017 se nemůže zúčastnit MVDr. Musil. Nový termín: 23.9.2017, Nižbor u Berouna.

3. Příprava Klubové výstavy v Mladé Boleslavi dne 16.09.2017.
     a. Delegace rozhodčích.
     b. Výroční Klubová výstava ku příležitosti 50. let založení KCHŠ. Každý vystavující obdrží upomínkový předmět.
     c. Příprava věcných cen - kokardy.

4. Schválen nákup dvou kusů čteček mikročipů v orientační ceně 3000 Kč/ks.

5. K dnešnímu dni má KCHŠ 288 členů včetně nově schválených: Knobová Veronika, Koubková Leona.

6. Schválen dotisk brožury Průvodce určováním barev.

7. Pro titul Klubového šampion budou vyrobeny nové věcné ceny – kokardy.

8. Diskuze k vypravení klubového autobusu na Světovou výstavu psů 2017 v Lipsku: Výbor navrhne na členské schůzi 13.05.2017, aby se členové na cestovném podíleli 50% nákladů.

Ukončeno 20:10
Zapsala Jaroslava Smištíková