Zápis ze schůzky poradců chovu konané dne 19.11.2017

Zápis ze schůzky poradců chovu konané dne 19.11.2017 od 9:00 do 10:00 hod.

omluvena: Bc. Jaroslava Smištíková
přizvání: předsedkyně Mgr. Kristína Vaníčková, místopředseda Ing. Leoš Jančík, dále byla na vlastní žádost přizvána paní Vladimíra Pátková

Bylo projednáno:

1. Bonitace Ke každému jedinci se bude přistupovat individuálně s přihlédnutím k rodokmenu, ke zdraví a k dalším aspektům, jako jsou např. typ, srst, pigment atd. Je žádoucí přítomnost dílčího poradce chovu pro daný ráz. Poradci chovu by měli na bonitaci více komunikovat s chovateli, znát jejich chovatelské plány a snažit se hledat společnou cestu k jejich realizacím. To vše samozřejmě s ohledem na zdraví a standard.

2. Budou namátkově předvoláváni chovní jedinci k prověření chovné způsobilosti (Zápisní řád spolku čl. II, Chovní jedinci odst. 5). Majitelé vybraných jedinců budou písemně vyzváni k jejich předvedení na nejbližší bonitaci. V případě, že se majitel nebude moci dostavit, je možné domluvit jiný termín.

3. Vrh G z Merboltic Vlkohnědá štěňata budou zařazena do rázu Velký špic a vlkošedá do rázu Vlčí špic/Keeshond (viz. Chovatelský plán pro velké a vlčí špice z 15.2. 2014).

Pokud bude někomu cokoliv nejasné, neváhejte mě, prosím, kontaktovat.
Děkuji
Lucie Bartušková