Výroční členská schůze Klubu chovatelů špiců, z.s.

Výroční členská schůze Klubu chovatelů špiců, z.s.

Datum konání: 11.02.2017
Místo konání: Top Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9

Účast viz prezenční listina.

Zahájení: 14:25 – schůze není usnášeníschopná, zrušena. 

Zapsala Jaroslava Smištíková