Členská schůze KCHŠ dne 13.05.2017 ve Zbraslavi u Brna

Členská schůze Klubu chovatelů špiců, z.s.

Datum konání: 13.05.2017
Místo konání: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Účast viz prezenční listina.

• Zahájení: 19:00 – schůze není usnášeníschopná, zrušena.

Zapsala Jaroslava Smištíková