Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 25.05.2018 ve Zbraslavi u Rosic

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 25.05.2018 ve Zbraslavi u Rosic

Začátek: 20:03
Účast: Kristina Vaníčková, Jaroslava Smištíková, Lucie Bartušková, Dagmar Solovinská, Zuzana Rücklová, Petra Těhlová

1. Změny ve složení výboru: Ke dni 20.05.2018 proběhla dohodou výměna funkcí. MVDr. Radka Kotvaltová se stává předsedkyní Kontrolní komise, př. Zuzana Rücklová se stává členkou výboru. Důvodem je velká pracovní vytíženost př. Kotvaltové.

2. Př. Karel Hořák nemá požadovanou účast na zasedáních výboru, viz. ustanovující schůze 16.11.2016, předsedkyní byl vyzvání ke zvážení svého setrvání ve výboru, což zamítl. Výbor bere na vědomí, bude předneseno na následující členské schůzí.

3. Žádost o uvolnění plemene Finský špic z Klubu chovatelů špiců pro zaštítění v Klubu karelských medvědích psů a lajek se sídlem v Praze. Výbor souhlasí.

4. Dne 25.05.2019 proběhne Speciální výstava a dne 26.05.2019 Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz v areálu MSKS Zbraslav u Rosic. Delegovaní rozhodčí: Barbka Novak (SLO) a Gabriela Gamalski (D).

5. Následující bonitace: Neděle 16.09.2018 odpoledne, po ukončení Klubové výstavy. Na místě je možnost absolvovat vyšetření luxace patelly, pozván MVDr. Musil.

6. Proběhla inventura klubového majetku. Notebook má zbytkovou odhadní hodnotu kolem 1000 Kč, bez baterie. V případě potřeby bude uveden do provozuschopného stavu.

7. Příští rok proběhne vyhodnocení výsledků luxace patelly a DKK vyhotovených a doložených za posledních 5 let, tj. od roku 2015.

8. Výbor klubu pověřuje př. Leoše Jančíka, aby vytipoval vhodné rozhodčí – specialisty na plemeno Německý špic ze zahraničí.

9. Klubový ranking za rok 2017 bude vyhlášen na Klubové výstavě 16.09.2018.

10. Nově odsouhlasení členové: Hrubá Jaroslava, Lamborová Lucie, Čermáková Alena.

11. Nechtěné krytí: Př. Sylva Trnková, chs Golden Pomerian, nahlásila DPCH Zuzaně Rücklové nechtěné krytí chovné feny Velvet Viktoria Ancarado chovným psem Izar Royl Uim. Fena dle sonografického vyšetření není březí.

12. Nechtěné krytí u př. Nikol Enevové, chs von Hopsinka – úkol trvá (viz Zápis z jednání výboru dne 25.02.2018):
- Odběr DNA u štěňat 2x neproběhl bez včasné omluvy, třetí a poslední termín k předvedení všech štěňat k odběru DNA je stanoven za 26.05.2018 během bonitace na Zbraslavi.
- Vzhledem k porušení řádů KCHŠ, ČMKU i veterinárního zákona (příliš nízký věk otce vrhu v den krytí) rozhodne o trestu Kárná komise. Trest se nedotkne zápisu tohoto konkrétního vrhu do plemenné knihy.
- Výbor KCHŠ žádá ČMKU o možnost zápisu, bude-li vzhledem k legislativě možné a doplní-li chovatelka kompletně požadovanou dokumentaci.

13. Nechtěné krytí u př. Jany Smržové, chs Šejtanova smečka – úkol trvá (viz Zápis z jednání výboru dne 25.02.2018), parentita již řádně doložena. Chovatelka bude písemně napomenuta svým DPCH, dále jí byla uložena pokuta dle ceníku. Bude ukončeno po doložení všech plateb a dokumentace.

14. Nechtěné krytí u př. Stanislava Koláčka, chs Hvězda Rajhradu (viz Zápis z jednání výboru dne 25.02.2018), parentita již řádně doložena. Chovatel bude písemně napomenut svým DPCH. Ukončeno.

15. Nechtěné krytí u př. Marty Řezáčové, chs z Horáckého pelíšku – úkol trvá (viz Zápis z jednání výboru dne 25.02.2018), parentita již řádně doložena.
- Vzhledem k porušení řádů KCHŠ, ČMKU i veterinárního zákona (příliš nízký věk otce vrhu v den krytí) rozhodne o trestu Kárná komise. Trest se nedotkne zápisu tohoto konkrétního vrhu do plemenné knihy.
- Výbor KCHŠ žádá ČMKU o možnost zápisu, bude-li vzhledem k legislativě možné.

16. Chovní jedinci namátkově předvolaní k prověření chovné způsobilosti, ze dne 19.11.2017:
- trpasličí krémový Quido Angel Pom Toy z Malebného povltaví, př. Anna Bražinová – pes nepředveden.
- malý vlkošedý Amareto of Poms Avaho, př. Kateřina Miturová – předveden dne 25.05.2018 na bonitaci ve Zbraslavi u Rosic.

17. Chovní jedinci namátkově předvolaní k prověření chovné způsobilosti, dne 25.05.2018:
- velký špic, černý, pes – Aragorn Zimní sen
- malý špic, oranžový, pes – Uran z Jaríčkova dvora
- pomeranian / trpasličí špic, black and tan, pes – Jessie James Ancarado
- pomeranian / trpasličí špic, bílý, pes – Teddy Bear Of Chiao Li Ya
Výbor žádá majitele těchto jedinců, aby je předvedli během bonitace 16.09.2018 při Klubové výstavě v Mladé Boleslavi, nebo během bonitace následující (listopad 2018). Majitelé budou písemně informováni od svých DPCH.

18. Výbor se setkal se zástupci firmy připravující nový systém klubové databáze.

Ukončeno v 22:16 hod.
Další schůze Výboru KCHŠ proběhne 16.09.2018 v Mladé Boleslavi, po bonitaci
Zapsala Jaroslava Smištíková