Program členské schůze dne 25.05.2019

Členská schůze Klubu chovatelů špiců, z.s. 
Datum konání: 25.05.2019, 19:00
Místo konání: Areál MSKS, Zbraslav u Rosic 

Program:
• Zahájení a přivítání přítomných členů.
• Při nízkém počtu přítomných, kdy by byla schůze neusnášeníschopná, se řádná výroční členská schůze ruší a zahájí se mimořádná členská schůze, která bude usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných. Program zůstává stejný.
• Zvolení předsedajícího členské schůze (dále jen ČS).
• Schválení programu ČS:
1) Návrh volební komise a její odsouhlaseni

Pozn.:
• Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit.

>> Pozvánka <<