Příloha k bodu 5 zápisu z výborové schůze dne 20.11.2010 - Webové stránky KCHŠ

Slečna Leona Koubková na vlastní žádost odstupuje z funkce webmastera Klubových stránek, doménu, vč. přístupových dat převede na KCHŠ.
Sl. Koubková ještě dnes znovu zprovozní chod Klubových stránek, na kterých ponechá pouze Klubové náležitosti: výbor, zprávy z výboru, 2 poslední bonitace a výstavy, inzerci, oznámení, dále zůstanou přístupné e-maily.

Databáze byla majetkem sl. Koubkové, která ji poskytla k využívání KCHŠ zdarma a všechny náklady na opravu včetně částky za její pořízení hradila ze svého.
Sl. Koubková je ochotná databázi špiců odprodat. Z původní požadované částky 35,000,-Kč pouze za pořizovací a provozní náklady ve výši 15.000,- Kč. Na tuto částku bude vyhotovená smlouva a po převodu peněz na účet sl. Koubkové, neprodleně předá heslo jednatelce KCHŠ paní Lee Jonasové a databáze bude opět spuštěna. Smlouvu o předání připraví a na výborové schůzi dne 20.11.2010 v Praze Černošicích předloží př.Bartušková. Sl. Koubková doloží účty o pořizovacích a provozních částkách.
Sl. Koubková je nadále ochotná s KCHŠ spolupracovat v rámci agility při Klubových a Speciálních výstavách KCHŠ a dodávat veškeré materiály a podklady ze sportovních akcí, kterých se naši špicové účastní

Konec jednání: 22.00 hodin.