Schůze výboru KCHŠ dne 13. 2. 2010 v Černošicích

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 13. 2. 2010 v Černošicích

na žádost výboru KCHŠ zapsala Iveta Kašparová

 

Přítomni:   Př.  Procházková, Pavlíková,  Kotvaltová,  Jonasová, Stinglová, Veselá, Benáková, Půltytlová

Přizváni: Bartušková, Kašparová, Vitonská, Jančík

Omluveni: Př. Jelínek,  Dolejšová, Koubková

 

Záznam jednání:

1.      Schůzi výboru zahájila a vedla Př. Stinglová.

•       Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – všechny úkoly byly splněny.

 

2.      Příprava voleb do výboru:

•       Ve Zpravodaji Jaro/2010 budou volby vyhlášeny, zveřejněny podmínky kandidatury a termín zasílání.

•       Tříčlenná volební komise bude předložena ke schválení na členské schůzi dne 20.2.2010.

 

3.      Schůze výboru schválila program výroční členské schůze.

Program výroční členské schůze KCHŠ:

1.      Zahájení schůze v 10:00 hodin – př. Pavlíková, místopředsedkyně klubu.

2.      Zpráva jednatelky Klubu př. Stinglové.

3.      Zpráva pokladní Klubu, př. Procházkové, o příjmech, výdajích a stavu hospodaření za rok 2009.

4.      Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2010.

5.      Zpráva předsedkyně kontrolní a revizní komise, př. Veverkové.

6.      Zpráva př. Půlpytlové – poradkyně chovu pro malé špice v barvě vlkošedé, krémové, creme-sable, black&tan a strakoš.

7.      Zpráva př. Pavlíkové – poradkyně chovu malých špiců v barvě bílé, černé, hnědé, oranžové, orange-sable a japonských špiců.

8.      Zpráva př. Bartuškové – poradkyně chovu pro střední a velké špice.

9.      Zpráva př. Šmigurové – poradkyně chovu pro vlčí špice.

10.    Zpráva př. Kotvaltové – hlavní poradkyně chovu a poradkyně pro trpasličí špice.

11.    Výbor se usnesl na vyhlášení voleb Klubu KCHŠ.

12.    Výbor předloží ke schválení členské základně, vybranou  tříčlennou volební komisi.

13.    Diskuse – maximální délka příspěvku je 10 minut.

14.    Usnesení výroční členské schůze.

15.    Závěr členské schůze – př. Pavlíková, místopředsedkyně klubu.

 

4.      Klubová a Speciální výstava KCHŠ.

•       Výstavní výbor – ředitelkou výstavy byla schválena Př. Bartušková, další členy si vybere.

•       Poháry zajistí Př. Pavlíková

•       Jednání se sponzorem – firma Proplan – zajistí Př. Stinglová.

 

5.      Př. Půlpytlová žádá o upřesnění křížení barev. Bude zveřejněno v příštím Zpravodaji.

 

6.      Př. Kotvaltová

•       žádost o výjimku krytí Judita Band Stříbrný stín nebo Loty Revoka (obě trpasličí) x Zorok Jeko Stříbrný stín (malý špic z trpasličích rodičů) – výbor souhlasí.

•       Návrh – zahraniční rozhodčí DUO CACIB Brno 2011 – Saša Kitanovič (Srbsko) – výbor souhlasí.

 

7.      Př. Jonasová

•       přečetla dopis od pí. Koláčkové – dotaz zda jako nečlen klubu může zastupovat svého manžela, který je členem klubu, na členské schůzi klubu a na základě plné moci o projednávaných záležitostech zde hlasovat? Výbor souhlasí.

•       Předložila návrh programu závěrečných soutěží speciální a klubové výstavy – výbor souhlasí.

 

8.      Př. Stinglová

•       obdržela nabídku z Klubu málopočetných plemen, že při jimi pořádané Krajské výstavě v Lounech 29.5.2010 je možno vystavovat špice.

•       nabídka – areál Horka nad Moravou (poblíž Olomouce) – možno pořádat výstavy. Vzhledem k malé kapacitě ubytování je pro KCHŠ areál nevyhovující.

 

 

Noví členové:

Tereza Vojtová, Jana Drbalová, Olga Kirshina, Stanislav Bára, Taťána Grenová, Miloslav Kýta, Jaroslava Žižková, Zsuzsanna Iványi Kissné

K 13. 2. 2010 má KCHŠ: 302 členů.

 

Příští schůze výboru se bude konat před začátkem členské schůze dne 20.2.2010 v Brně.