Schůze výboru KCHŠ před členskou výroční schůzí 20. 2. 2010 v Brně

Zápis ze schůze výboru KCHŠ před členskou výroční schůzí 20. 2. 2010  v Brně

zapsala Jana Stinglová

 

Přítomni:   Př. Benáková, Jonasová, Kotvaltová, Pavlíková, Procházková, Půlpytlová, Stinglová.

Omluveni: Př. Jelínek

Výbor se sešel krátce před členskou schůzí.

1.      Byla odsouhlasena volební komise pro  volby  na příští období :

  • př. Bergová Jana
  • př. Krpcová Jarmila
  • př. Vyzelková Jitka

Náhradník Michela Pištěková, provdaná Pejšová.

Komise si mezi sebou vybere předsedu.

2.      Odsouhlasena hlavní rozhodčí na klubovou  výstavu ve Zbraslavi u Brna dne 19.6.2010 – paní Petrusová.

ČMKU pořádá schůzi všech chovatelských klubů v hotelu TOP Praha 13.3.2010 od 10 hodin. Pro časovou zaneprázdněnost se nemůže zúčastnit hlavní poradkyně chovu, ani př. Pavlíková. Za klub se zúčastní na požádání př. Pavlíkové př. Stinglová.

Příští schůze výboru se koná 17.3.2010 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích v 17.00 hod.