Schůze výboru KCHŠ dne 19. 6. 2010 ve Zbraslavi u Brna

Zápis ze schůze výboru KCHŠ ve Zbraslavi u Brna dne 19.6.2010

Zapsala: Stinglová

Přítomni: Př.Benáková,Jonasová, Kotvaltová,Pavlíková,Procházková,Půlpytlová,Stinglová, dále byla přítomna dílčí poradkyně chovu př. Bartušková

Omluveni: př.Dolejšová, Jelínek

Schůzi zahájila př. Pavlíková konstatováním,že vzhledem k časovým možnostem /ne všichni zůstávali na Zbraslavi/ se budou projednávat pouze neodkladné chovatelské
záležitosti.

Na minulé schůzi výboru byla přítomna př. Půlpytlová,která však v zápisu nebyla uvedena. Tímto se paní Půlpytlové omlouvám. Stinglová

Dále u případu př.Králové vyplynulo nesprávným formulováním v minulém zápisu výborové schůze,že nebyly dodány žádné doklady.Př.Králová nedoložila potřebné náležitosti a doklad o platbě. U pí.Králové se narodilo od dvou fen 8 štěňat. Výbor rozhodl uložit pokutu za nakrytí bez krycího listu za každý vrh 500,-kč. Dále provést kontrolu vrhu a stanovit u vrhů paternitu.

Př.Černohorský žádá o prodloužení chovnosti feny Soaré Lví domov. Výbor souhlasí.

Velká černá fena byla nakryta 8letým středním vlkošedým psem bez PP,kterého vlastní majitelé této feny. Narodila se štěňata,která budou samozřejmě bez PP.
Výbor schválil,že majitelům černé feny bude udělena písemná důtka. Výbor bude požadovat veterinární potvrzení, že vlkošedý pes bez PP byl vykastrován, jak majitelé navrhli, aby se situace znovu neopakovala.

Př. Jonasová předložila dokument o zařazení na přípravu na funkci rozhodčí. Výbor již dříve tento návrh schválil. Jednatelka vyhledá, na které výborové schůzi byl návrh schválen, žádost potvrdí a zašle zpět př. Jonášové.

Dále bylo nutné stanovit termín další klubové a speciální výstavy. Výbor rozhodl, že klubová výstava se bude konat v Mladé Boleslavi /září/a speciální výstava a klubová výstava bez zadávání klubového vítěze budou dvoudenní ve Zbraslavi /červen/. Termíny se pokusí zajistit př. Pavlíková ve spolupráci s př. Stinglovou. Termíny všech tří výstav budou včas oznámeny.

Příští schůze výboru bude v Černošcích v 18 hod. 20.7.2010