Mimořádná schůze KCHŠ dne 23. 6. 2010 Dolní Počernice

Zápis z mimořádné schůze svolané předsedou KCHŠ ze dne 23. 6. 2010 hotel Svornost, Dolní Počernice

Zapsala: Stinglová

Přítomni: př. Benáková, Dolejšová, Jančík, Jelínek, Kotvaltová, Pavlíková, Procházková, Půlpytlová, Stinglová
Omluveni: př. Jonasová, Koubková,Veselá

Předseda zahájil schůzi kontrolou zápisu z 15. 5. 2010

-př. Dolejšová zpracovala připomínky ke zprávě kontrolní komise, poslala e-mailem, materiál však e-mailem nedošel a po poruše počítače se záznam materiálu vymazal. Př. Dolejšová zpracovala připomínky znovu a vše vyjde v dalším vydání Zpravodaje.

-př. Veverková předala funkci předsedy revizní komise př. Jančíkovi. Zprávu zašle písemně. Nadále zůstává členkou komise.

- jednatelka byla pověřena výborem, aby zaslala na ČMKU žádost, aby špicové byli rozděleni    na národních, krajských a oblastních výstavách při posuzování podle barev tak, jak je tomu např. na výstavách klubových. Výbor v tomto dopise pověřil zastupováním klubu př. Ing. Jančíka. Pokud vyzní jednání kladně, musí být tato změna schválena valnou hromadou ČMKU.

- kontrola úkolů ze schůze na Zbraslavi kvůli krátkému časovému odstupu bude provedena na příští schůzi výboru.

Předseda KCHŠ prostřednictvím jednatelky klubu svolal tuto mimořádnou schůzi výboru, protože došlo k několika závažným pochybením volební komise i k pochybení výboru klubu.

Volební lístky nebyly označeny razítkem klubu, což je v rozporu jak se Stanovami klubu, tak i se zápisem schůze výboru ze dne 17. 3. 2010, kde se výslovně uvádí „volební lístek bude označen vodoznakem a razítkem klubu“. Razítko klubu bylo předáno př. Bergové osobně př. Pavlíkovou. Z tohoto důvodu se hlasování ruší a vzhledem k prázdninám se překládá na září 2010 (opraveno na základě telefonátu s jednatelkou KKCHŠ).
Pí.Bergová 15. 6. 2010 odstoupila z funkce předsedy volební komise. Výboru nebylo písemně oznámeno, kdo je nový předseda volební komise. 21. 6. 2010 odstoupila př. Bergová i z kandidatury. Př. Bergovou zastoupila náhradnice př. Pejšová.
Volební komise, kam postupuje místo př. Bergové  př. Pejšová, si zvolí svého předsedu a jméno předsedy písemně oznámí předsedovi klubu.
Kandidátky budou platné v původním znění a zůstanou beze změn a budou otištěny v červencovém Zpravodaji.
Volební komise musí zajistit nezávislou tiskárnu – v žádném případě nesmí být tištění volebních lístků sponzorováno a  tisknuto u jednoho z kandidátů do voleb. Tiskárna vystaví písemný doklad, kolik lístků bylo vytištěno, zbylé volební lístky musí volební komise předložit při vyhlášení volebních výsledků.
Volební lístky musí být s barevnými pruhy nebo barevné (ne bílé), může být i vodotisk, ale v každém případě musí obsahovat razítko klubu, jak je uvedeno v zápise i ve stanovách klubu.
Dále musí obsahovat políčko „počet hlasů číslem“ ale i políčko „počet hlasů slovy“ stejně tak, jako je to na poštovních složenkách, aby nebylo možno před jednomístné číslo připsat jedničku. Číslo se musí psát formou 01 nebo 09 nebo 15 + slovy.V textu musí být vypsáno, jak správně označovat i jak správně vypisovat konečné číslo.
Volební lístky se budou znovu posílat doporučeně. Volební komise musí při výsledcích voleb předložit seznam členů klubu, kterým byl lístek odeslán a musí souhlasit s počtem rekomand, které potvrdila pošta.
Volební komise si rozhodne, kam se budou volební lístky posílat, zda na box apod.
Od kdy do kdy se budou rozesílat nové volební lístky a do kdy se volební lístky s hlasováním mají nejpozději vrátit zpět k volební komisi a na jakou adresu, si rozhodne volební komise.
Všechny tyto informace musejí být uvedeny ve zpravodaji a na internetových stránkách klubu.
Předseda volební komise by měl informovat předsedu klubu, jak jsou volby zajištěny.

Podrobná informace o důvodech zrušení hlasování bude uvedena ve zpravodaji klubu i na klubových internetových stránkách.

Po dohodě s předsedou klubu bude volební komisi na adresu př. Krpcové o stavu věci informovat jednatelka klubu a zároveň přiloží zápis z této schůze. (Výbor nebyl  písemně informován, kdo je nový předseda volební komise po odstoupení p.Bergové z funkce předsedy volební komise.)

Vzhledem k situaci svolá předseda klubu schůzi výboru ohledně voleb podle uvážení do Černošic telefonicky či e-mailem.
Bude přizván i předseda volební komise, aby předsedu klubu informoval o průběhu voleb.

Schůze výboru skončila v 21.15.

Zapsala: Stinglová, odsouhlaseno výborem KCHŠ dne 19. 6. 2010
Rozesláno e-mailem dne:28.6.2010
Kdo nemá e-mail, poštou dne:28.6. 2010