"A" Mine Akechi

"A" Mine Akechi, Mgr. Šárka Rorečková
* 4.12.2018
japonský špic

o: Grand Yukiko Astra Natus
m: Fujiko Ishi Lukato Gold

 • pes - Asa Ishi
 • pes - Ayato Kirishima
 • fena - Akira Mado
 • fena - Aya Yukiko

 

"A" Queen Grizzly

"A" Queen Grizzly, Kristýna Žáková
* 26.06.2017
japonský špic

o: Isumi`s Shiro Ritzuki Ó Joddy
m: FUYUKA MAYO Lukato Gold 

 • pes AKI
 • pes ARIKO
 • fena AMAYO
 • ena AIMI
 • fena AKEMI

 

"F" Lukato Gold

"F" Lukato Gold, Olga Fidlerová
* 10.12.2015
Japonský špic

otec: Benicio Takeo Lukato Gold
matka: Tamilan Zarlina

 • Pes - Funiaki Riku
 • Fena - Fujiko Ishi
 • Fena - Fumiko Shinobu
 • Fena - Fuyuka Mayo
 • Fena - Fuyumi Hisako

 

"A" Komínská perla

"A" Komínská perla, Hana Kučerová
* 1.11.2015
Japonský špic

o: Kannibalen´s QUESTION MARK (J)
m: CITA Beskydská perla (J)

 • Pes - ACHICO
 • Fena - Akira
 • Fena - Azumi

 

"D" Lukato Gold

"D" Lukato Gold, Olga Fidlerová
* 20. 2. 2013
Japonský špic

o: Benicio Takeo Lukato Gold (J)
m: Tamilan Zarlina (J)

 • pes - DAIKI HIDETOSHI
 • pes - Daisuke Takashi
 • fena - Dai Kawairashii
 • fena - Dayako Satomi