• Vážení členové a přátelé,
  dne 27.09.2020 se v Mladé Boleslavi bude konat výroční členská schůze KCHŠ
  (pozvánka; příspěvky je možno zasílat do 26.08.2020), klubová výstava (pozvánka) a bonitace (pozvánka).
   
 • I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu
   
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Máte vyhotoven DNA profil a není uveden v databázi? Zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 18.01.2020

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 18.01.2020

Místo konání: Hotel Floret, Květnové nám. 96, 252 43 Průhonice
Den: 18.01.2020
Začátek: 11:00 hod.

Účast: Kristina Vaníčková, Jaroslava Smištíková, Lucie Bartušková, Lea Jonasová, Zuzana Rücklová, Iveta Kašparová, Dagmar Solovinská, Petra Žáková, Radka Kotvaltová, Luboš Pečenka (Kontrolní komise), Dagmar Keindlová (Rozhodčí komise)

1. Prohlídka areálu hotelu Floret – možnost uspořádat klubové akce.

2. Ceník - návrh výboru na členskou schůzi:
a) KL – elektronicky 100 Kč, písemně 150 Kč.
b) Poplatek za krycího psa bez vyšetření PL, DKK – zrušit.
c) Bonitace – 300 Kč (stejné), individuální 1000 Kč + cestovní výlohy bonitační komise (stejné).
d) Pokuta za pozdní doručení podkladů k zápisu vrhu: Zasláno ve stáří štěňat nad 3 měsíce – 1000 Kč, nad 4 měsíce a více – 2000 Kč.
e) Pokuta za nechtěné krytí: Beze změn.

3. Změny stanov: Vzhledem k tomu, že nelze očekávat více než 50% účast členů na členské schůzi, což je nezbytně nutné ke změně Stanov, bude sestaven návrh, který bude vyvěšen na webu k připomínkování a následně budou souhlasy členů řešeny opět korespondenčně (stejně jako při minulém případu změny Stanov).

4. Speciální výstava při Světové výstavě, 01.10.2021:
a) Výstavní výbor: Iveta Kašparová, Petra Žáková, Kristina Vaníčková.
b) Rozpočet bude oznámen na členské schůzi.
c) Bude otevřen účet v EUR pro zahraniční přihlášky.
d) Hlášení přes www.dogoffice.cz

5. Termín příští Klubové výstavy – neděle 27.09.2020 v Mladé Boleslavi.

6. K informaci: Paní S. T. žaluje KCHŠ o částku 100 000 Kč – žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby.

7. K informaci: Pan L. J. žádá zpětnou opravu zápisu ze dne 23.11.2019 v 9:00 hod. s tím, že DNA profily požadoval pouze KCHŠ, nikoli ČMKU. Bude zpětně opraveno.

8. Spor paní T. L. a paní S. S.: Soudní znalkyni paní Mgr. N. S., která zastupovala paní T. L., byla od Krajského soudu v Ostravě udělena výstraha za porušení povinnosti vykonávat řádně znaleckou činnost, stanovenou v ust. § 8 zákona o znalcích a tlumočnících.

9. Paní E. K. zaslala HPCH přihlášku k vrhu "Y" Stříbrný stín, ale nedodala DNA profil matky Lotti od Starého pařezu. I přes výzvu HPCH chovatelka odmítla DNA dodat. Bude oznámeno na PK ČMKU. Bez DNA profilu nelze zaslat podklady k vystavení rodokmenů na PK.

10. Paní E. K. se pokusila nakrýt bez řádného KL a majitelka krycího psa toto správně odmítla. Tento postup je v podobných situacích nezbytný a KCHŠ o něj v souladu se Stanovami a ostatními předpisy žádá všechny majitele krycích psů.

11. HPCH oznámila nesrovnatelnosti ohledně krytí feny Fialky Azalea Bohemia, které nahlásila paní M. M. (Příloha č. 1). HPCH navrhla provedení parentity a věc oznámila na PK ČMKU. Vyjádření paní M. Š. (Příloha č. 2). Chovatel pan J. Š. souhlasil s provedením parentity bez námitek. Výsledek: Otcem štěňat je Tiny Poms Exotic Eros (tj. druhý pes uvedený na KL).

12. Zápis vrhu „B“ Seniorita Boy: Majitelka krycího psa, paní J. P., nedodala ani do dnešního dne DNA profil krycího psa (tj. otce vrhu), a to ani přes výzvu HPCH. Majitelce krycího psa bude zaslán oficiální dopis – případné neposkytnutí DNA profilu může vést až k pozastavení chovatelského servisu ze strany KCHŠ.

13. Termíny bonitací v roce 2020: a) 15.02.2020 Průhonice b) 18.04.2020 Hostouň c) 22.05.2020 Zbraslav u Brna d) 27.09.2020 Mladá Boleslav e) listopad 2020 – zatím blíže neurčeno

14. K 17.01.2020 má KCHŠ 288 členů. Nově schválený člen: Jana Štosová.

15. Pan Luboš Pečenka přednesl obsahově nekonkrétní stížnost paní S. B., adresovanou Kontrolní komisi, na údajné pozdní zapisování některých vrhů do databáze.

Odpověď výboru a HPCH: Pokud poradce vrh vloží, je to jeho dobrá vůle. Štěňata se zapisují nejpozději s výpisem, který klubu zasílá plemenná kniha. Není povinností poradců chovu vkládat nové vrhy na internet, je to pouze dobrá vůle a nadstandardní servis chovatelům.

HPCH k předsedovi Kontrolní komise: Bohužel musím reagovat na materiály předložené k projednání výboru – pravomocí a povinností Kontrolní komise (dále jen KK) je mimo jiné provádět kontrolu činnosti hlavního poradce chovu; nicméně právě členové KK musí vědět a znát, jaké jsou povinnosti poradců chovu. Z toho vyplývá povinnost členů KK v případě jakéhokoliv podnětu, jenž by mohl zakládat pravomoc provést kontrolu činnosti takový podnět vyhodnotit a rozhodnout, zda dochází k jednání v rozporu se Stanovami. KK má odpovědnost řádně zvážit, zda se takovým podnětem bude zabývat a v takovém případě již od samého počátku případného kontrolního projednání musí přesně stanovit, k jakému konkrétnímu porušení povinností hlavního poradce, případně ostatních funkcionářů spolku došlo, včetně označení jeho rozporu se Stanovami, aby se nejednalo o čistě účelovou bezdůvodnou kontrolu hraničící s určitou mírou šikanózního jednání. Jestliže podnětem je, cituji: “neplní svoje povinnosti a to dlouhodobě“, když se mělo jednat o zveřejňování nových vrhů na webových stránkách klubu, je stanovení konkrétního porušení Stanov, jakou povinnost tím HPCH porušila. Jestliže k takovému „označení“ ze strany KK vůbec nedošlo, bylo rozhodně na místě o takovém zjištění informovat oznamovatele a věc bez dalšího projednávání založit, jinak se lze domnívat, že dochází k účelovému jednání KK, která však nemá žádnou oporu ve Stanovách klubu…

16. Ve 13:35 odchází Radka Kotvaltová.

17. Diskuze o archivaci dokumentů, podmínkách a platbách v jiných klubech.

18. Přečten a odsouhlasen zápis.

19. Př. Vaníčková předala př. Smištíkové klubový notebook.

20. Další schůze Výboru KCHŠ proběhne 15.02.2020 v Průhonicích, hotel Floret, v 9:00 hod; od 10:00 hod. proběhne bonitace, od 14:00 hod. Výroční členská schůze.

Ukončeno v 14:09 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková